Wspólne inicjatywy

Wspólne inicjatywyJednym z celów programu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania wolontariackie, podejmowane wspólnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu oraz Fundacji L’ARCHE – Wspólnota w Śledziejowicach. Liczymy na inwencję i wyobraźnię uczestników warsztatów, którzy sami będą mogli zaproponować takie aktywności, które będą atrakcyjne dla wszystkich zaangażowanych. Wierzymy, że po warsztatach młodzi ludzie odkryją, iż wspólny mecz piłki nożnej, pieczenie ciasta , gra w kręgle czy wyjście do kina to atrakcja dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Zapraszamy do współdziałania. Chętnych prosimy o kontakt z animatorami lokalnymi.

Wspólne inicjatywyPodsumowanie inicjatyw/wspólnych przedsięwzięć:

W ramach projektu przeprowadziliśmy 55 wspólnych przedsięwzięć: 42 dla młodzieży oraz 14 dla dzieci. Łącznie wzięło w nich udział 119 dzieci z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz 245 młodzieży z województwa dolnośląskiego i małopolskiego.

Wspólne inicjatywyInicjatywy/wspólne przedsięwzięcia były realizowane wedle pomysłów dzieci i młodzieży. Dzieci odwiedzające Wspólnotę L’ARCHE w Poznaniu podczas 7 inicjatyw miały okazję poznać miejsce zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie mogły spędzić z nimi czas na zabawach integracyjnych, wspólnym malowaniu, przygotowaniu posiłku. Dzieci odwiedzające Wspólnotę L’ARCHE we Wrocławiu podczas 7 inicjatyw nie tylko poznawały miejsce zamieszkania wyjątkowych osób, o których słyszały podczas Spektakli Lalek z niepełnosprawnością, ale również brały udział w wycieczkach – dalekich, jak ta, w Góry Stołowe oraz bliskich – we Wrocławiu, jak wyjście do kina czy wspólny rejs statkiem po Odrze.

Młodzież biorąca udział w 21 inicjatywach realizowanych przez Fundację Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki wykazała się dużym zaangażowaniem w wolontariat. Spotkania polegające na wspólnym pisaniu listów, wycieczkach do kina, na kręgle czy rejs statkiem po Odrze były początkiem drogi do poważnego zaangażowania się uczniów na rzecz Fundacji. Dzięki ich pomocy mogliśmy z łatwością zorganizować obchodu 10­lecia Fundacji jak również spektakl charytatywny Bernda Ogrodnika.

Wspólne inicjatywyInicjatywy przeprowadzone przez Wspólnotę L’ARCHE w Śledziejowicach były równie atrakcyjne dla młodzieży. Wolontariusze mieli okazję zapoznać się z życiem codziennym osób z niepełnosprawnością intelektualną, podczas warsztatów w pracowniach terapii zajęciowej poprzez wspólną pracę poznawali rzemiosło, jakim zajmują się na co dzień mieszkańcy Wspólnoty. Nie zabrakło również wspólnych wycieczek – do Krakowa, do kina.

Najbardziej aktywna młodzież z Wrocławia i Śledziejowic wzięła udział w trzydniowym wyjeździe integracyjnym do Nysy. W grupie 10 wolontariuszy oraz 10 podopiecznych naszych Fundacji spędziliśmy bardzo radosny czas. Nie zabrakło wspólnych zabaw integracyjnych, spacerów, odbył się także turniej piłki nożnej. Największymi atrakcjami wyjazdu był rejs statkiem po Jeziorze Nyskim oraz przejazd dwupiętrowym autobusem londyńskim do centrum zabytkowej Nysy. Był to wyjątkowy czas, w którym wolontariusze mogli towarzyszyć podopiecznym naszych Fundacji o każdej porze dnia w rożnych sytuacjach. Dla wszystkich by to czas wzajemnego odkrywania piękna drugiego człowieka, pomimo naszych słabości, inności – tym co nas łączy – wolontariuszy, podopiecznych i opiekunów, to chęć dawania siebie samego i zmieniania swojego serca.

Wspólne inicjatywyWspólne inicjatywyWspólne inicjatywyWspólne inicjatywy