Historia

Fundacja Przyjazny Dom powstała 8 marca 2005 roku. Została powołana staraniem Stanisława Jabłonki, aby kontynuować dzieło rozpoczęte przez wrocławskie środowisko związane z Fundacją im. Brata Alberta, którym jest niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo. Misja ta realizowana jest głównie przez organizowanie i prowadzenie specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych dziennego i stałego pobytu, a także przez pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi oraz działania zmierzające do integracji społecznej osób upośledzonych.

Potrzeba stworzenia domu stałego pobytu

Od wielu lat, w rozmowach i rozważaniach o dalszych działaniach Fundacji im. Brata Alberta we Wrocławiu, przewijała się potrzeba utworzenia domu stałego pobytu dla niepełnosprawnych intelektualnie sierot. Wówczas we Wrocławiu nie istniała tego typu placówka. Sytuacja wielu rodzin, których członkowie są osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jest tragiczna. Często jedynymi opiekunami są mamy – kobiety w podeszłym wieku, schorowane, niepewne jutra i mocno zatroskane o los swojego dziecka. Zdarzały się sytuacje, gdy osierocone osoby kierowane były do Domów Pomocy Społecznej, w których przebywa na stałe kilkaset podopiecznych – trudno tam o godziwe warunki życia. Dorosła osoba niepełnosprawna intelektualnie o mentalności dziecka przeżywa w takim momencie zwielokrotniony szok spowodowany utratą najbliższej osoby, wyrwaniem z rodzinnego domu oraz radykalnym pogorszeniem jakości życia (pomijając aspekt materialny). Stąd pomysł, aby utworzyć dom stałego pobytu dla niewielkiej ilości mieszkańców (20 osób), gdzie możliwe będzie stworzenie warunków życia zbliżonych do domowych.

Adaptacja budynku

W wyniku podjętych działań w grudniu 2001 roku przejęty został od Gminy Wrocław (umowa użyczenia) budynek poszkolny przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu. Budynek o powierzchni ok. 1400 m2 okazał się za duży, aby mieścił w sobie tylko dom stałego pobytu. Dlatego, oprócz funkcji mieszkalnej, zawierać miał dwie placówki: hostel – miejsce czasowego pobytu całodobowego w różnych przypadkach losowych (5 miejsc) oraz placówkę dzienną – Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla 20 osób. Całość nazywać się miała Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Fundacja im. Brata Alberta wyznaczyła trzech pełnomocników do spraw tworzonego we Wrocławiu ośrodka: Stanisława Jabłonkę, Ewę Kolendowicz i Zbigniewa Kobyłeckiego.

Prace adaptacyjne w pozyskanym budynku trwały od końca 2002 roku do roku 2005 i przebiegały w 3 etapach:

  1. ETAP (2002 – 2004) „Modernizacja gospodarki cieplnej w Wielofunkcyjnym Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu”: modernizacja źródła ciepła (kotłowni) wraz z przyłączem gazu, wymiana okien, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian budynku i wymianę drzwi wejściowych, ocieplenie pomieszczeń na poddaszu z wymianą poszycia dachowego.

    Źródła dofinansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

  2. ETAP (2004) adaptacja pomieszczeń na parterze i części I piętra na użytek Środowiskowego Domu Samopomocy.

    Źródła dofinansowania: „Kontrakt dla województwa dolnośląskiego” oraz Gmina Wrocław.

  3. ETAP (2005) wykończenie pomieszczeń części budynku przeznaczonej na placówkę stałego pobytu, ocieplenie poddasza i adaptacja strychu na pomieszczenia mieszkalne oraz zagospodarowanie otoczenia budynku i wykonanie nowego ogrodzenia.

    Źródła dofinansowania: „Kontrakt dla województwa dolnośląskiego” oraz Gmina Wrocław.

Powstanie Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki

Prowadzenie inwestycji na odległość przez Fundację im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach pod Krakowem okazało się bardzo trudne. Pod koniec 2004 roku zrodził się pomysł, aby powołać nową fundację z siedzibą we Wrocławiu, która przejęłaby remont i adaptację budynku oraz zadanie utworzenia w nim Ośrodka.

Po rozliczeniu otrzymanych dotacji, uzyskano zgodę od wszystkich donatorów na przekazanie inwestycji oraz całego zadania nowej Fundacji, którą powoływał do życia Stanisław Jabłonka.

8 marca 2005 roku, po zakończeniu rejestracji w Sądzie Fundacji Przyjazny Dom rozpoczęto proces cesji wymagający zgody władz wojewódzkich i gminnych oraz pozostałych donatorów. W trzy tygodnie po rejestracji nowej Fundacji, 27 marca 2005 roku w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zmarł w szpitalu jej założyciel i pierwszy prezes, Stanisław Jabłonka. Rada Fundacji podjęła uchwałę, aby od tej pory patronem Fundacji został właśnie Stanisław Jabłonka, człowiek bardzo zasłużony dla środowiska osób niepełnosprawnych we Wrocławiu i w całej Polsce. Funkcję prezesa Fundacji Przyjazny Dom objął Zbigniew Kobyłecki.

Organem założycielskim Fundacji był Zarząd Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność. Na czele Rady Fundacji stanął Janusz Łaznowski, Przewodniczący Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Dolnośląskiego. W skład Rady weszli również prof. Andrzej Wiszniewski, Ryszard Bubień, Sławomir Piechota oraz Jarosław Duda. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji został jej założyciel Stanisław Jabłonka, członkami zarządu zostały Lidia Kamińska i Ewa Kolendowicz.

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki prowadzi obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy „Okuliki”, Dom Pomocy Społecznej oraz Mieszkanie Chronione.