Środowiskowy Dom Samopomocy „Okuliki”

Środowiskowy Dom Samopomocy „Okuliki” został uruchomiony we wrześniu 2005 roku. Jest placówką dzienną, wspierającą 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z terapii w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, teatralnej, rękodzieła i ceramicznej oraz zajęć rehabilitacyjnych i muzykoterapii. Realizowane są też zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb każdej z osób, prowadzone przez pedagoga, logopedę i psychologa. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Znamy się już długo i dobrze nam ze sobą. Każdy z podopiecznych codziennie bierze udział w terapii, która polega na tworzeniu w pracowniach. Mamy tu także zajęcia z psychologiem Marysią i pedagogiem Agnieszką, które dają nam szansę na to, abyśmy bardziej potrafili rozumieć siebie, innych i świat, który nas otacza. W naszym „domu” mają miejsce również zajęcia ruchowe z rehabilitantką Hanią oraz spotkania z pielęgniarką Asią. Mamy też szczęście uczestniczyć w zajęciach z muzykoterapii z Wiesiem, które uwrażliwiają nas na dźwięk, rytm i teatr. Po muzykoterapii bierzemy udział w zajęciach relaksacyjnych. W środy po gimnastyce przychodzi do nas franciszkanin, brat Roch, który prowadzi dla nas zajęcia z katechezy. Oprócz stałych punktów dnia staramy się często chodzić do kina na dobre filmy, do teatru, do restauracji i na różne imprezy kulturalne. Lubimy bardzo chodzić na spacery, bo nasz „dom” wybudowany został w okolicy, gdzie jest dużo zieleni. Jeździmy również na wycieczki i chodzimy razem na zakupy. Lubimy też dużo ze sobą rozmawiać i tańczyć, więc nie omijamy żadnych okazji do wspólnej zabawy. Obchodzimy razem swoje imieniny i urodziny. Staramy się być dla siebie ważni i dobrzy.