Mieszkanie Chronione

Zespół Mieszkań Chronionych uruchomiony został we wrześniu 2006 roku w siedzibie Fundacji, z przeznaczeniem dla 25 dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby zamieszkujące w mieszkaniach miały zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie oraz pomoc w codziennych sprawach życiowych.

W 2008 roku utworzono Dom Pomocy Społecznej, dlatego też ilość miejsc w Mieszkaniach Chronionych zmniejszyła się do sześciu. Z końcem roku 2010 Zespół Mieszkań Chronionych w siedzibie Fundacji przestał istnieć, a o jego miejsce rozszerzony został Dom Pomocy Społecznej o kolejne 4 miejsca.

W 2012 roku, na mocy umowy użyczenia Fundacja uzyskała od Gminy Wrocław lokal mieszkalny we Wrocławiu, przy ul. Pułaskiego z przeznaczeniem na mieszkanie chronione. Został on wyremontowany ze środków prywatnych, pozyskanych przez Fundację na ten cel. Jest przeznaczony dla sześciu dorosłych mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, pozostających bez opieki lub będących w trudnej sytuacji życiowej, którzy mogą z niewielkim wsparciem funkcjonować samodzielnie.