Dom Pomocy Społecznej

Przedstawienie

Dom Pomocy Społecznej powstał w maju 2008 roku. Wówczas stworzono 20 miejsc stałego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. 1 stycznia 2011 roku przestał istnieć zespół mieszkań chronionych w siedzibie Fundacji. Wówczas o jego przestrzeń powiększono Dom Pomocy Społecznej, który aktualnie obejmuje opieką 24 dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe mieszkańców – miejsce zamieszkania, całodzienne wyżywienie, utrzymanie czystości oraz zapewnia pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, w załatwianiu spraw osobistych. Oprócz tego, wobec mieszkańców realizowane są działania wspierające – umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywności podopiecznych, zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych, integracja społeczna w środowisku lokalnym.