Spektakle dla dzieci

1Spektakle oparte na Teatrze Lalek z niepełnosprawnością skierowane są do dzieci w wieku od 5­12 lat. Mają na celu ukazanie, co to znaczy być osobą niepełnosprawną oraz przybliżenie wiedzy dotyczącej różnych niepełnosprawności (m.in. niewidomi, głusi, niepełnosprawni fizycznie).

Etiudy teatralne przygotowane przez Fundację L’ARCHE opowiadają o dzieciach w wieku 7­9 lat
bądź trochę starszych, które w różnych sytuacjach dowiadują się więcej o sobie. Zdrowe lalki poznają inną lalkę – z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, czy też kogoś niewidomego. Dzięki temu przedstawieniu dziecko ma możliwość zobaczenia w osobie z niepełnosprawnością kogoś wartościowego, wartego poznania. Wszystko pokazane jest w sposób dynamiczny, śmieszny, pełen ekspresji. Etiudy te pomagają dzieciom poczuć się swobodnie w obecności osoby z niepełnosprawnością, a otwartość lalki i poprowadzona dyskusja z nią pomaga w obaleniu stereotypów i mitów na temat niepełnosprawności.

2Etiudy teatralne przygotowane przez Fundację L’ARCHE opowiadają o dzieciach w wieku 7­9 lat
bądź trochę starszych, które w różnych sytuacjach dowiadują się więcej o sobie. Zdrowe lalki poznają inną lalkę – z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, czy też kogoś niewidomego. Dzięki temu przedstawieniu dziecko ma możliwość zobaczenia w osobie z niepełnosprawnością kogoś wartościowego, wartego poznania. Wszystko pokazane jest w sposób dynamiczny, śmieszny, pełen ekspresji. Etiudy te pomagają dzieciom poczuć się swobodnie w obecności osoby z niepełnosprawnością, a otwartość lalki i poprowadzona dyskusja z nią pomaga w obaleniu stereotypów i mitów na temat niepełnosprawności.

Etiudy teatralne przygotowane przez Fundację L’ARCHE opowiadają o dzieciach w wieku 7­9 lat
bądź trochę starszych, które w różnych sytuacjach dowiadują się więcej o sobie. Zdrowe lalki poznają inną lalkę – z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, czy też kogoś niewidomego. Dzięki temu przedstawieniu dziecko ma możliwość zobaczenia w osobie z niepełnosprawnością kogoś wartościowego, wartego poznania. Wszystko pokazane jest w sposób dynamiczny, śmieszny, pełen ekspresji. Etiudy te pomagają dzieciom poczuć się swobodnie w obecności osoby z niepełnosprawnością, a otwartość lalki i poprowadzona dyskusja z nią pomaga w obaleniu stereotypów i mitów na temat niepełnosprawności.

3Etiudy teatralne przygotowane przez Fundację L’ARCHE opowiadają o dzieciach w wieku 7­9 lat
bądź trochę starszych, które w różnych sytuacjach dowiadują się więcej o sobie. Zdrowe lalki poznają inną lalkę – z porażeniem mózgowym, Zespołem Downa, czy też kogoś niewidomego. Dzięki temu przedstawieniu dziecko ma możliwość zobaczenia w osobie z niepełnosprawnością kogoś wartościowego, wartego poznania. Wszystko pokazane jest w sposób dynamiczny, śmieszny, pełen ekspresji. Etiudy te pomagają dzieciom poczuć się swobodnie w obecności osoby z niepełnosprawnością, a otwartość lalki i poprowadzona dyskusja z nią pomaga w obaleniu stereotypów i mitów na temat niepełnosprawności.

Dzieci uczestniczące w warsztatach będą miały możliwość wzięcia udziału we wspólnych inicjatywach z podopiecznymi naszej Fundacji oraz zaangażowania się na ich rzecz jako wolontariusze.

Idea tzw. Teatru Muppetów pochodzi z USA. W Nowym Jorku jest od lat z powodzeniem stosowana jako metoda integracji dzieci i młodzieży z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami, wspierana przez władze tego miasta . W Polsce to nowatorski projekt, jakiego dotąd nie było w naszym kraju na taką skalę.

Spektakle Lalek z niepełnosprawnością poprowadzą przedstawiciele Fundacji L’ARCHE, którzy zostali przeszkoleni przez Aleksandrę Pejcz z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, Aleksandra Machalicę z Teatru Nowego w Poznaniu oraz znane aktorki z Nowego Jorku – Cecilię Aranę Grant i Mindy Pfeffer.

Zapraszamy szkoły, przedszkola, grupy wakacyjne do zgłaszania zaproszeń dla Teatru Lalek z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać u animatorów lokalnych:
Anna Kilańczyk (woj. dolnośląskie), ania.kilanczyk@larche.org.pl tel. 668 853 125
Maciej Bajon (woj. wielkopolskie), maciej.bajon@larche.org.pl tel. 501 866 777

4Podsumowanie warsztatów dla dzieci:

W ramach projektu przeprowadziliśmy 102 warsztaty dla dzieci – Spektakle lalek z niepełnosprawnością ( 66 Wspólnota L’ARCHE we Wrocławiu oraz 46 Wspólnota L’ARCHE w Poznaniu). Łącznie wzięło w nich udział 2360 dzieci z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Widzimy wielki sens tego typu pracy z dziećmi. Widzimy jak żywiołowo reagują i jak bardzo dzieci nie chcą kończyć spotkania z kukiełką z niepełnosprawnością, do której mają wiele pytań. Obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania spektaklami. Szkoły i przedszkola chętnie zapraszają nas do siebie po raz kolejny, a nauczyciele i wychowawcy opowiadają o naszych wizytach co skutkuje kolejnymi telefonami i mailami z pytaniami o możliwość wykonania przedstawienia. Dla przykładu w jednej ze szkół zaproszono nas do wykonania spektakli w 16 klasach daliśmy radę zrobić to jedynie w dwóch, bo liczba lekcji jest bardzo ograniczona ze względu na brak funduszy.

Nauczyciele są zachwyceni ideą, zapraszają nas do klas, które przygotowują się na przyjęcie koleżanki/kolegi z niepełnosprawnością. Wspominają, że bardziej niż dzieci bali się tego tematu, a okazało się, że zajęcia przez nas przeprowadzane otwierają im drzwi do rozmów o niepełnosprawności. Otrzymujemy telefony i maile z innych miast Polski będących na razie poza naszym zasięgiem.

Spektakle dla dzieciMarzymy o tym by rozwijać nasze przedstawienia. Chcielibyśmy doszkolić aktorów oraz zaangażować nowe osoby w pracę nad przedstawieniami opowiadającymi o innych niepełnosprawnościach tak by zwiększyć oddziaływanie naszych przedstawień na otoczenie.

Chcemy, by nasze osoby z niepełnosprawnością, którymi Fundacja L’ARCHE się zajmuje brały jak najpełniejszy udział w tym przedsięwzięciu. Planujemy uruchomić np. Warsztat terapii zajęciowej, w którym będą składać z części Lalkę z Zespołem Downa, tworząc kopie lalki wykonanej przez Bernda Ogrodnika. W dalszym etapie Lalka ta wraz z „instrukcją obsługi” będzie pozostawiania w klasach szkolnych, by nauczyciel mógł kontynuować z dziećmi rozmowy o niepełnosprawności.