Partnerzy

Projekt „Zmieniamy świat serce po sercu” realizowany jest przez Fundację Przyjazny Dom w partnerstwie z Fundacją L’ARCHE oraz The World of Puppets z Islandii, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Więcej informacji o programie Obywatele dla Demokracji na stronie: www.ngofund.org.pl

FUNDACJA L’ARCHE już od ponad 30 lat w Polsce, a 50 lat na świecie, zajmuje się tworzeniem i prowadzeniem małych domów o charakterze rodzinnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz domy dziennego pobytu. W każdym z tych miejsc osoba z niepełnosprawnością intelektualną jest partnerem codziennych zajęć, a często staje się przyjacielem, który dzieli się swoimi talentami, niezwykłą serdecznością i szczerością. Od 2011 Fundacja prowadzi także zajęcia edukacyjne dotyczące niepełnosprawności dla młodzieży i dzieci.

THE WORLD OF PUPPETS ma siedzibę w Islandii, a jej dyrektor artystyczny Bernd Ogrodnik jest znaczącą postacią w świecie lalek od 1986 roku. Obecnie pracuje jako Mistrz Lalkarski w Teatrze Narodowym w Islandii. Bernd koncertował w całej Europie, Kanadzie, USA i Azji jako performer, reżyser, nauczyciel i wykładowca na międzynarodowych festiwalach teatrów lalkarskich, uniwersytetach i konferencjach. Ponadto jest aktorem-lalkarzem, dyrektorem spektakli oraz twórcą marionetek, lalek, masek dla różnych teatrów i oper na całym świecie, kolekcjonerów, muzeów, reklam, telewizji i filmu.

W ramach projektu odbyły się trzy międzynarodowe spotkania partnerskie:

PIERWSZE SPOTKANIE: W dniach 12­15 września gościliśmy w Polsce naszego partnera, Bernda Ogrodnika, który stworzył dwie lalki z zespołem Downa, będące ważnym elementem w procesie pokazywania młodym ludziom kim jest człowiek z niepełnosprawnością. 13 września w Fundacji L’ARCHE – Wspólnocie we Wrocławiu zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne o charakterze artystycznym, podczas którego odbyła się premierowa prezentacja filmu „Jestem”, pokaz Spektaklu Lalek z niepełnosprawnością, prezentacja lalek z Zespołem Downa oraz występ Bernda Ogrodnika.

Spotkanie pierwszeSpotkanie pierwszeSpotkanie pierwszeSpotkanie pierwsze

DRUGIE SPOTKANIE: W dniach 10­16 lutego 2015 gościliśmy w Polsce naszych partnerów z Islandii. Czas poświęcony był na intensywne podsumowywanie dotychczasowych działań i planowanie dalszych przedsięwzięć. Uczestnicy spotkań z Fundacji L’ARCHE i z Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki jednogłośnie uznali konieczność kontynuowania tej formy pracy z dziećmi. Zapotrzebowanie i zainteresowanie znacznie przekroczyło nasze projektowe możliwości. Przykładem tego niech będzie fakt, że jedna ze szkół w Poznaniu prosiła o przeprowadzenie zajęć w 16 klasach, a my mogliśmy zrobić je tylko w dwóch.

Spotkanie drugieSpotkanie drugieSpotkanie drugieSpotkanie drugie

TRZECIE SPOTKANIE: W dniach 22­26 czerwca 2015 r. gościliśmy w Polsce Bernda Ogrodnika i Hildur Jonsdottir. Pobyt w Polsce był pełen spotkań: w Konstancinie, w Białymstoku i we Wrocławiu. A ich celem była dalsza praca nad kontynuacją przedsięwzięcia. Bernd Ogrodnik w dniu 24 czerwca zagrał również spektakl charytatywny pt „Metamorfosis” na rzecz budowy nowego domu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przez Fundację Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki.

Pomimo tego, że projekt się kończy, mamy wrażenie, że tak naprawdę dopiero się zaczyna. W dniach 25­26, w szkoleniu prowadzonym przez Bernda Ogrodnika uczestniczyły osoby prowadzące zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Teatru Lalek z Niepełnosprawnością oraz osoby zainteresowane tą działalnością z Fundacji L’ARCHE i Fundacji Przyjazny Dom. Szkolenie dotyczyło doskonalenia warsztatu lalkarza, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności nawiązywania i budowania relacji z widzem. Przepracowane zostały takie tematy jak: przygotowanie do przedstawienia, utrzymywanie siebie i lalki w dobrej kondycji, ocena widowni i oszacowanie potencjalnych potrzeb widzów, zdobycie wiedzy umożliwiającej udzielanie rzetelnych odpowiedzi dzieciom, radzenie sobie z trudnymi pytaniami i sytuacjami w trakcie przedstawień itd. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili wartość warsztatów, które były wyjątkowo przydatne na tym etapie pracy, czyli po zebraniu przez lalkarzy dość sporego doświadczenia w terenie.

Spotkanie trzecieSpotkanie trzecieSpotkanie trzecieSpotkanie trzecie