Zmieniamy świat serce po sercu

Zmieniamy świat serce po sercu
Projekt „Zmieniamy świat serce po sercu” polega na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania. Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji.

W ramach zajęć dla dzieci odbędą się spektakle Teatru Lalek z niepełnosprawnością, w tym nauka elementów języka migowego i posługiwanie się codziennym sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością. Oprócz tego, pilotażowo zastosowane zostaną lalki­zabawki z zespołem Downa, specjalnie zaprojektowane i skonstruowane przez Bernda Ogrodnika, wybitnego artystę lalkarza – rzeźbiarza z Islandii. Warsztaty dla młodzieży realizowane będą przy wykorzystaniu filmu „Jestem” oraz prezentacji multimedialnej.

Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież oswoją się z innością, będą miały okazję dostrzec, co nas wszystkich łączy i poznają najważniejsze fakty nt. niepełnosprawności. Ponadto, w ramach wspólnych przedsięwzięć uczestnicy będą mogli odwiedzić osoby z niepełnosprawnością intelektualną w naszych Fundacjach oraz podjąć działania wspólnie z nimi lub na ich rzecz zgodnie z własną inwencją.

Projekt realizowany będzie przez 16 miesięcy w małopolskiem, wielkopolskiem, dolnośląskiem od kwietnia 2014 do lipca 2015 roku.