Kto może przekazać 1% podatku?

Fundacja Przyjazny Dom może otrzymać 1% podatku od osób fizycznych będących:

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 37),
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28),
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT 36),
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT 36L),
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT 38),
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39).

1% podatku od pozostałych podatników:

  • emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A (wystarczy, że bazując na dostarczonym dokumencie takie osoby złożą samodzielnie zeznanie podatkowe). Podobnie
  • osoby, za które deklarację podatkową składa zakład pracy (podobnie, aby mieć możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, osoby te powinny samodzielnie wykonać rozliczenie PIT).
    Jeśli jednak w rozliczeniu podatkowym wysokość należnego podatku wynosi 0 zł –  z powodu np.  wysokich ulg, to nie ma możliwości przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

1% podatku od osób przebywających poza terytorium Polski

Bez względu na to czy dana osoba jest w Polsce, czy za granicą, w momencie składania deklaracji podatkowej, może złożyć deklarację PIT z uwzględnieniem przekazania 1% OPP. Można zrobić to w polskim urzędzie konsularnym, bądź przesyłając deklarację na adres pocztowy swojego urzędu skarbowego w Polsce.

Sprawdź również jak przekazać 1% podatku >

Na co przeznaczysz jeden procent swojego podatku w tym roku?

Oddasz fiskusowi czy przekażesz Fundacji Przyjazny Dom?

PS. Możesz rozliczyć swój PIT online za pomocą programu PITAX
http://www.pitax.pl/rozlicz?krs=0000228691&utm_source=opp&utm_medium=banner_left&utm_campaign=newChoice
lub z pomocą naszych księgowych w każdy poniedziałek i piątek w godz. 8-14.