Przekaż 1% swojego podatku

Pamiętaj o nas rozliczając swój PIT!

Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki jest Organizacją Pożytku Publicznego. Oznacza to, że każdy może przekazać 1% podatku na naszą działalność, a tym samym poprawić komfort życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dotychczas, rok rocznie, dzięki zbieranym środkom w ramach rozliczenia 1% podatku podopieczni mogli brać udział w turnusach wakacyjnych wraz z rehabilitacją. Fundusze zebrane z 1% rozliczenia PITu i w tym roku pozwolą nam dofinansować letni wyjazd naszych domowników. Ponadto darowizny zasilą również naszą zbiórkę na rzecz budowy nowego domu, który ma powstać obok istniejącego Ośrodka przy ul. Okulickiego 2.
W budynku ma zostać udostępnione miejsce dla 22 osób (dom zostanie podzielony na dwie części: jedną będzie stanowił Dom Pomocy Społecznej (docelowo dla 10 mieszkańców), a drugą Środowiskowy Dom Samopomocy (dla 12 uczestników w tym 6 z autyzmem)).

Drogi przyjacielu, jeżeli chciałbyś więc wesprzeć nas 1% podatku i dopełnić dzieło budowy nowego domu to wystarczy w formularzach PIT, w polu „numer KRS”, wpisać nasz numer KRS: 0000228691, a w miejscu „Wnioskowana kwota” obliczoną kwotę 1% podatku. Urząd Skarbowy sam przekaże Twój 1% na nasze konto.

Dodatkowe informacje:

Kto może przekazać organizacji pożytku publicznego 1% swojego podatku?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,
  • podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
  • emeryt, który złoży w Urzędzie Skarbowym PIT-37.

Rubryki umożliwiające przekazanie 1% podatku znajdują się w następujących formularzach PIT: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT–38, PIT-39

Jeśli rozliczasz się tradycyjnie, korzystając z formularzy papierowych, będziesz potrzebował numeru KRS Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki 0000228691.

Przykład: Jak obliczyć 1% podatku dla PIT-37

Załóżmy, że wyliczony podatek należny wynosi 5271 zł. 1% tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy to: 52,70 zł.

PIT

Możesz rozliczyć swój PIT online

Pomoże w tym bezpłatny, sprawdzony program PITAX. Korzystając z tej aplikacji nie musisz wpisywać danych naszej Fundacji – zostały już one wprowadzone.

Uwaga:

  • 1%podatku można przekazać tylko jednej organizacji pożytku publicznego; nie można podzielić tej kwoty na kilka organizacji
  • 1% można przekazać tylko w deklaracjach złożonych w terminie lub korektach
  • 1% zostanie przekazany organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, że podatnik zapłacił cały należny podatek w terminie

Za decyzję o przekazaniu nam 1% serdecznie dziękujemy!