O projekcie

Projekt „Zmieniamy świat serce po sercu” realizowany jest przez Fundację Przyjazny Dom w partnerstwie z Fundacją L’Arche oraz The World of Puppets z Islandii, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

Polega on na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania. Celem zajęć jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na problem dyskryminacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz potrzebę ich akceptacji.

W ramach zajęć odbędą się warsztaty z wyorzystaniem filmu „Jestem” oraz spektakle Teatru Lalek z niepełnosprawnością, w tym nauka elementów języka migowego i posługiwanie się codziennym sprzętem używanym przez osoby z niepełnosprawnością.
Oprócz tego, pilotażowo zastosowane zostaną lalki-zabawki z zespołem Downa, specjalnie zaprojektowane i skonstruowane przez Bernda Ogrodnika, wybitnego artystę lalkarza – rzeźbiarza z Islandii.

Dzięki tym działaniom dzieci i młodzież oswoją się z innością, będą miały okazję dostrzec, co nas wszystkich łączy i poznają najważniejsze fakty nt. niepełnosprawności. Ponadto uczestnicy będą mogli spotkać osoby z niepełnosprawnością oraz podjąć działania wspólnie z nimi lub na ich rzecz zgodnie z własną inwencją.

Projekt realizowany będzie przez 16 miesięcy w małopolskiem, wielkopolskiem, dolnośląskiem.