Życzymy, życzymy … :)

Szanowni Państwo, Przyjaciele, Dobrodzieje

Przesyłamy ciepłe przyjazne życzenia

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Obfitego w życzliwość ludzką Nowego Roku

Rozwiązania trudnych spraw w toku

Pięknych spotkań przy wigilijnym stole

Niech nas w sercach nic nie kole 🙂

Wszyscy Przyjaźni Mieszkańcy i Uczestnicy ŚDS

oraz Pracownicy