Wolne miejsca dla mężczyzn w Mieszkaniu Chronionym

Nasza Fundacja pod swoimi skrzydłami, oprócz Domu Pomocy Społecznej (DPS) i Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS), posiada też Mieszkanie Chronione.

Nasz lokal o takim statusie mieści się przy ul. Pułaskiego we Wrocławiu. Mieszkają w nim panowie. Przebywają tam samodzielnie, bez opiekuna – mają jedynie wsparcie asystenta, który wspiera ich w czynnościach trudnych, stwarzających problemy. Są to np. trening ekonomiczny, pomoc w sprawach urzędowych, wsparcie emocjonalne, pomoc w radzeniu sobie w innych kłopotliwych sytuacjach.

Aktualnie szukamy mężczyzn do Mieszkania Chronionego. Panowie ubiegający się o miejsce powinni spełniać następujące warunki:

– mieć niepełnosprawność intelektualną z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności;

– mieć zameldowanie we Wrocławiu;

– posiadać stały dochód (odpowiednią wysokość renty lub pensji) umożliwiający pokrycie opłaty za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w kwocie 500 zł miesięcznie oraz pokrycie innych kosztów związanych z utrzymaniem się;

– posiadać umiejętności umożliwiające samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym

– mieć cechy osobowości umożliwiające podtrzymywanie dobrych relacji w grupie, wśród innych mieszkańców.

 

Więcej informacji w naszym ośrodku i pod numerem telefonu: (71) 796 04 60.