Podziękowanie Państwu Halinie i Tomaszowi Młyńskim z Firmy Wropak

Pięknie dziękujemy Właścicielom Firmy Wropak –
Państwu Halinie i Tomaszowi Młyńskim

za nieodpłatne przekazanie w formie darowizny
kompletu wypoczynkowego składającego się z 2 sof i fotela oraz stołów, foteli i krzeseł biurowych oraz ogrodowych.

Z radością informujemy, że przekazane przez Państwa meble służą nam bardzo przyjaźnie zarówno w Domu jak i w ogrodzie, czego najlepszym dowodem są zdjęcia …:)