Podziękowania dla Ks. Wiesława Karasia i Ks. Michała Machała

Serdeczne podziękowania składamy dla:

Ks. Proboszcza Michała Machała z parafii w Pruszowicach
Ks. Proboszcza Wiesława Karasia z parafii na Zakrzowie

za umożliwienie postawienia naszego stoiska kiermaszowego w Niedzielę Palmową w dniu 14 kwietnia br.

Dochód ze sprzedaży wyrobów przeznaczymy na działalność statutową Fundacji:)