Podsumowanie kampanii 1% (2015)

Dosłownie przed kilkoma dniami przyszła do nas informacja o sumie zebranych środków z odpisów 1% podatku za 2015 rok. Tym samym przyszedł długo oczekiwany moment, aby podsumować całą kampanię.

Rezultat jest wyjątkowy – Przyjazny Dom zebrał kwotę w wysokości 19.100 zł.

Zarząd Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki dziękuje wszystkim, którzy przekazali swój 1% podatku na rzecz Fundacji i naszych Podopiecznych.  Wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy.

Na końcowy efekt zapracowało tradycyjnie wiele osób: księgowi, pozostali pracownicy i przyjaciele naszej organizacji, a także członkowie NSZZ „Solidarność” i znajomi znajomych. 🙂

Oczywiście doceniamy również wszelkie spontaniczne gesty i wsparcie osób, które niewiele wiedzą o naszej działalności, a jednak obdarzyły nas swym 1% podatku. Dziękujemy z całego serca!

Na co zostaną przeznaczone zebrane środki? Kwota zostanie przeznaczona na wydatki zgodne z celami statutowymi Fundacji, przez co rozumiana jest bieżąca działalność ośrodka, a także na dofinansowanie rozbudowy, czyli budowę nowego domu.

Dziękujemy za wszelką, także tą pozafinansową, pomoc i pamięć o nas.