Podsumowanie kampanii 1%

W okresie, gdy większość z nas zobowiązana była złożyć deklarację PIT do Urzędu Skarbowego prowadziliśmy szereg działań mających na celu promocję Fundacji i możliwość odpisania 1% podatku na naszą organizację.

Wśród wielu aktywności na wyróżnienie zasługuje m.in. pierwsza edycja akcji „Rozlicz PIT za 1 uśmiech”, w której wzięło udział około 30 osób. Do tego zrealizowaliśmy szereg artykułów poradnikowych dot. przekazania 1% podatku, akcję mailingową, wysyłkę listów tradycyjnych i inne.

Z otrzymanych dotychczas wpłat z 1% podatku za 2014 r. wynika, że Fundacja Przyjazny Dom zebrała kwotę w wysokości 16.354,14 zł.

Zarząd Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% Fundacji i naszym Podopiecznym. Wasze wsparcie i zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyli, wiele dla nas znaczy.

Co się nie udało, a co jeszcze przed nami?

Z zebranych środków udało się dofinansować wakacyjny turnus z rehabilitacją dla naszych Podopiecznych. Przez dwa tygodnie sierpnia przebywaliśmy w Głogowie i odpoczywaliśmy w Domu „Uzdrowienie Chorych”, za który odpowiadają Cisi Pracownicy Krzyża.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wydatki zgodne z celami statutowymi Fundacji i dofinansowanie projektu rozbudowy ośrodka. Dziś, dzięki Waszej hojności, brakuje już tylko kilkunastu tysięcy złotych, aby osiągnąć kwotę ponad 50 tys. zł potrzebną na ten cel. Gdy uda się już zrealizować szczegółowy zamysł architektoniczny i zebrać środki na wzniesienie budynku, rozpoczniemy zabieganie o wszelkie pozwolenia oraz prace budowlane.

Dziękujemy za wszelką, także tę niefinansową, pomoc i pamięć o nas.