Ostojowe Street Game … :)

W dniach 29-31.08.2023r. nasza Przyjazna Ekipa wzięła udział w 3-dniowej grze terenowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Ostoja” 🙂

Gra odbywała się w mieście. Był to rodzaj podchodów. Korzystając z aplikacji Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z Terapeutkami przemieszczali się z punktów do punktów rozwiązując zadania… 🙂

Celem Street Game było poznanie historii powstania Stowarzyszenia „Ostoja” oraz uzyskanie lub pogłębienie wiedzy nt. instytucji świadczących pomoc osobom niepełnosprawnym. Uwieńczeniem wysiłku było rozdanie nagród, podziękowania i poczęstunek 🙂

Gra była dość trudna, trzeba było wykazać się umiejętnością posługiwania się telefonem komórkowym, obsługą aplikacji oraz umiejętnością czytania ze zrozumieniem i wyszukiwania potrzebnych informacji. Ponadto sprzyjała pogłębieniu relacji oraz współpracy w grupie… 🙂

Pięknie dziękujemy Gosi, Asi, Jureczkowi, Konradowi, Pawłowi oraz Ewelince i Teresce za aktywny udział w Street Game, a organizatorom za bardzo ciekawą  zabawę… 🙂