Ostatnie pożegnanie Janusza Łaznowskiego Siwochy

Z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela i przewodniczącego Rady Fundacji Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki, Janusza Łaznowskiego Siwochę.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Janusz Łaznowski Siwocha w latach 1998-2010 był przewodniczącym Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, laureatem nagrody im. Haliny Krahelskiej, przyznawanej przez Państwową Inspekcję Pracy za zasługi dla ochrony pracy, oraz medalem Zawsze Solidarni dolnośląskiej „Solidarności”.

Pan Janusz zmarł, 11 marca, po długiej i ciężkiej chorobie.

fot. Wikipedia.org