Nasi Przyjaźni – Wniebowzięci … :)

Dziś mamy piękne Święto Wszystkich Świętych… Jest to święto radosne, bo podkreśla możliwość zbawienia i to, że poprzez świętych można zanosić do Boga prośby i intencje…

Szczególnie wspominamy Bliskich naszym sercom, którzy radują się w Niebie 🙂
Mamy zacne grono Przyjaznych – Wniebowziętych, którzy wypraszają nam wszelkie potrzebne Łaski.

Nasi Przyjaźni Aniołowie – Stróżowie są obecni w naszej pamięci, ciepłych wspomnieniach oraz modlitwie:

Basia Urbańska, Ela Mikosiak, Irenka Cnotalska, Zosia Suchecka, Adrian Banaś, Darek Protas, Franciszek Sąsiadek, Marcin Has, Tadeusz Rybczyk, Wojtek Niemczyk, Krzysztof Darczewski, Andrzej Zuzok, Monia Martyniuk, Janusz Łaznowski i Stachu Jabłonka, Magda Waśniewska, Zbychu Iwaniec, Grażynka Tuszyńska, Jacek Mysłakowski

Tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze. Dwa światy – żywych i umarłych – przenikają się i oddziałują na siebie. Nie ma umarłych, tylko ci, co odeszli…
Ks. Jan Twardowski


Nasi Przyjaźni – Wniebowzięci …:)

Andrzej Zuzok

Basia Urbańska

Darek Protas

Ela Mikosiak

Franciszek Sąsiadek

Adrian Banaś

Krzysztof Darczewski

Magda Waśniewska

Marcin Has

Monia Martyniuk

Stachu Jabłonka

Grażynka Tuszyńska

Irenka Cnotalska

Jacek Mysłakowski

Janusz Łaznowski

Zbychu Iwaniec

Zosia Suchecka

Tadeusz Rybczyk

Wojtek Niemczyk