Koncert o godności osób niepełnosprawnych

Jesteśmy w trakcie przygotowań do kolejnej Kawiarenki Muzycznej. Tym razem to pracownicy Fundacji śpiewać będą dla wszystkich mieszkańców i uczestników zajęć naszego Przyjaznego Domu. Tematem koncertu będzie wiosna i godność osób z niepełnosprawnością intelektualną.