Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną… :)

Jest taki dzień – 5 maja, który skłania nas do uświadomienia sobie, że wśród nas żyją Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zasługujące na godne i aktywne życie w środowisku rodzinnym, społecznym i zawodowym, mające swoje potrzeby, posiadające często niezwykłe umiejętności oraz talenty… 🙂

A naszym zadaniem jest czuwać i umieć reagować na zmieniające się Ich potrzeby i możliwości, doceniać i rozwijać umiejętności i talenty oraz, a nawet przede wszystkim towarzyszyć w radościach i trudnościach ..:)

Nasi Drodzy Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i Mieszkania Chronionego dziękujemy Wam za Waszą obecność w naszym życiu. Jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni … :)