Dziękujemy za wsparcie 1%…:)

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele – Darczyńcy

Za nami wyjątkowy rok, niełatwy, przepełniony pandemią Koronawirusa, odejściem do Pana naszych Mieszkańców i ograniczeniem relacji społecznych. Był to czas dużej koncentracji na trosce o zdrowie naszych Podopiecznych, funkcjonowanie w trudnych warunkach epidemii w uszczuplonym składzie kadrowym. Dodatkową barierą był brak możliwości spotykania się z Najbliższymi-Rodziną i Przyjaciółmi. Szczególnie dotyczyło to naszych Mieszkańców, którzy przez rok nie widzieli się z Najbliższymi, ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

W ubiegłym roku zapewniliśmy wsparcie i opiekę 64 osobom  z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie:

  • Środowiskowego Domu Samopomocy – placówki dziennej dla 35 osób;
  • Domu Pomocy Społecznej – placówki całodobowej dla 24 osób;
  • Mieszkania Chronionego – z przeznaczeniem dla 6 mężczyzn.

Mimo pandemii staraliśmy się w miarę możliwości uatrakcyjniać czas naszym Podopiecznym i „odrywać” Ich od codzienności poprzez organizowanie we własnym gronie głównie na terenie Fundacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystali z wyjazdu na 3 – dniową wycieczkę do Przesieki. Podczas całkowitego lockdownu i zamknięcia tej placówki nasi Pracownicy byli w stałym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi oraz gotowością na pomoc i wsparcie całym Rodzinom. Nasza placówka koncentrowała się w dużej mierze na organizowaniu zajęć plenerowych, ruchowych ze względu głównie na zdrowie i bezpieczeństwo Podopiecznych, jak również terapii zajęciowej w pracowniach terapeutycznych. Wszyscy Uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego.

Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej i Mieszkania Chronionego udało się –wyjechać na 14 – dniowy turnus rehabilitacyjny do Głogowa i 1 – dniową wycieczkę do Szczawna Zdroju. Działalność tych placówek koncentrowała się jednak przede wszystkim na codziennej opiece  i wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nadal staramy się podwyższać jakość życia naszym Podopiecznym i nie poprzestajemy na działaniach, aby pozyskiwać fundusze na budowę drugiego Domu.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, udało nam się pozyskać środki z 1%, głównie dzięki życzliwości naszej księgowej, która rozliczała nieodpłatnie zeznania podatkowe PIT, w zamian za przekazanie nam 1% oraz przez działania reklamowe w Internecie i powieszony na naszym płocie baner.

Dzięki Państwa wsparciu udało się poprawić jakość życia naszym podopiecznym  poprzez wykonanie remontu generalnego 2 łazienek. Stare były już mocno zużyte i potrzebowały wymiany posadzki, kafli ściennych, armatury sanitarnej oraz drzwi. Nowe łazienki nam służą i poprawiają jakość życia naszych Mieszkańców. Był to nasz priorytet finansowy.

Staraliśmy się pozyskać środki finansowe na budowę drugiego Domu, w którym mieścić się będą: część mieszkalna – Dom Pomocy Społecznej dla 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną  oraz ośrodek dziennego pobytu – Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym dla osób dotkniętych autyzmem. Mamy gotowy projekt i pozwolenie na budowę. Dzięki Państwa wsparciu udało nam się dokonać zmian w projekcie, mających na celu uaktualnienie kosztorysu. Nadal brakuje nam środków na realizację tej inwestycji. Na razie nie ustajemy w staraniach, aby nowy dom powstał.

W tym i przyszłym roku z nadzieją planujemy letnie wyjazdy wakacyjne naszych Podopiecznych oraz bieżące doinwestowanie Domu poprzez kontynuowanie remontu podłóg w kilku pomieszczeniach i na klatce schodowej, remont pozostałych łazienek, oraz wymianę drzwi p/poż.

Ogromnie dziękujemy za Państwa hojność, darowizny rzeczowe,  pieniężne na cele statutowe oraz odpisy z 1%  i bardzo prosimy o wsparcie także w roku 2022. W tym roku jeszcze nasza Pani księgowa rozlicza PIT-y do 29 kwietnia do godz. 12.00.

Życzymy Państwu wszelkiego dobra, zdrowia, życzliwości wokół oraz nieustającej wiary, nadziei i miłości...:)

Dziękujemy za 1 % …:)