Dziękujemy Szkole Podstawowej nr 15… :)

Szanowni Państwo

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Uczniowie, Rodzice, Dobrodzieje ! 🙂

W imieniu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, Mieszkania Partycypacyjnego oraz Podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy składamy serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe i rzeczowe oraz propagowanie wśród uczniów idei dzielenia się z Osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki życzliwości ludzi dobrego serca,  do których Szkołę Podstawową nr 15 zaliczamy, możemy wspólnie poprawiać jakość życia naszych Podopiecznych.

Z całego serca dziękujemy

Podopieczni i Pracownicy Przyjaznego Domu 🙂