Dziękujemy naszemu Dobrodziejowi – Panu Jackowi Wilczyńskiemu …:)

Od kilku tygodni funkcjonujemy w mniejszej przestrzeni życiowej i towarzyskiej, podporządkowanej wirusowi Covid – 19 …! Dajemy radę:)

W tej nowej rzeczywistości szczególnie ważne jest otoczenie wspierające. Wokół nas jest wielu dobrych ludzi, życzliwych przyjaciół, którzy oferują pomoc i wsparcie. Wśród Nich jest nasz Dobrodziej – Pan Jacek Wilczyński, który tym razem zaopatrzył nas w warzywa 🙂

Panie Jacku, pięknie dziękujemy za wieloraką pomoc i wsparcie. Dzięki takim ludziom jak Pan możemy poprawiać jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną:)