O patronie

Stanisław JabłonkaStanisław Jabłonka urodził się 31 marca 1937 r. w Chorzowie. Z wykształcenia chemik, już w liceum ujawnił swoje zainteresowania wygrywając I Ogólnopolską Olimpiadę Chemiczną. Potem były studia na wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. A później praca: nauczyciel akademicki, promotor wielu prac magisterskich. Jednocześnie był członkiem uczelnianych i regionalnych władz NSZZ „Solidarność”. Był też, a może przede wszystkim ojcem dwóch synów: niepełnosprawnego intelektualnie Macieja oraz Bartosza, architekta.

Środowisko związane z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie wiele mu zawdzięcza. Od 1972 roku był członkiem i wiceprezesem Wrocławskiego Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Od 1981 aktywnie działał w chrześcijańsko-społecznym ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo „Wiara i Światło” we Wrocławiu. W latach 1989 – 2000 był przewodniczącym Zarządu Regionalnego we Wrocławiu Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie i przez wiele lat członkiem Rady Fundacji. Jest twórcą pierwszych we Wrocławiu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo „Wspólnota” oraz „Muminki”. W 2001 roku został laureatem nagrody Totus w kategorii praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza przyznawanej przez Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia”.

8 marca 2005 r. powołał Fundację Przyjazny Dom prowadzącą Wielofunkcyjny Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla osób Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 i został jej prezesem. Zmarł 27 marca 2005 r. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.